LAKOTERETNE KUGLE1. Na dva vijka


2 vijka


- Proizvođač: Oris
- Maksimalna opterećenje prikolice (C): 3500 [kg]
- Maksimalno vertikalno opterećenje na kuglu (S): 150 [kg]
- Cijena: 336,90 kn


2. Na 4 vijka


4 vijka


- Proizvođač: Oris
- Maksimalna opterećenje prikolice (C): 3500 [kg]
- Maksimalno vertikalno opterećenje na kuglu (S): 250 [kg]
- Cijena: 673,75 kn