Interes za rad u Auto Car-u možete iskazati i slanjem otvorene zamolbe na službeni e-mail poduzeća: info@auto-car.hr